Universaltorget har upphört!

Vid frågor angående data eller telefoni kan ni fortfarande maila till:
universaltorget.mora@gmail.com


Med vänliga hällsningar